Biuro syndyka

Ustawa o licencjidoradcy restrukturyzacyjnego"...  ślubuję  uroczyście,  że  powierzone mi obowiązki w postępowaniu  upadłościowym  lub  restrukturyzacyjnym  będę wypełniać sumiennie i bezstronnie, dochowując tajemnic prawnie chronionych ..."

Marta Natanek - upadłość konsumencka

STAN POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWEGO:

1.   2020-11-24 - postanowienie SR dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych o ogłoszeniu upadłości - sygn. akt VIII GUp 903/20.

2.   2020-11-30 - obwieszczenie w sprawie ogłoszenia upadłości w MSiG nr 233/2020 - pozycja 66964