Biuro syndyka

Ustawa o licencjidoradcy restrukturyzacyjnego"...  ślubuję  uroczyście,  że  powierzone mi obowiązki w postępowaniu  upadłościowym  lub  restrukturyzacyjnym  będę wypełniać sumiennie i bezstronnie, dochowując tajemnic prawnie chronionych ..."

Michał Bochenek - upadłość konsumencka

Stan postępowania upadłościowego:

 1.   2019-02-21 - postanowienie SR dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych o ogłoszeniu upadłości - sygn. akt VIII GUp 65/19.
 
2.   2019-02-28 - obwieszczenie w sprawie ogłoszenia upadłości w MSiG nr 42/2019- pozycja 10752

3.   2019-08-09 - obwieszczenie o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu-komisarzowi listy wierzytelności w MSiG nr 154/2019 - pozycja 41465
 
3.   2020-05-29 - obwieszczenie o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu-komisarzowi uzupełniających list wierzytelności w MSiG nr 104/2020 - pozycja 24033