Biuro syndyka

Ustawa o licencjidoradcy restrukturyzacyjnego"...  ślubuję  uroczyście,  że  powierzone mi obowiązki w postępowaniu  upadłościowym  lub  restrukturyzacyjnym  będę wypełniać sumiennie i bezstronnie, dochowując tajemnic prawnie chronionych ..."

Jan Czesak - upadłość konsumencka

Stan postępowania upadłościowego:

 1.   2018-10-16 - postanowienie SR dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych o ogłoszeniu upadłości - sygn. akt VIII GUp 459/18.
 
2.   2018-10-23 - obwieszczenie w sprawie ogłoszenia upadłości w MSiG nr 206/2018- pozycja 46210

3.   2019-08-09 - obwieszczenie o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu-komisarzowi listy wierzytelności w MSiG nr 154/2019 - pozycja 41469

4.   2020-07-02 - obwieszczenie o umorzeniu postępowania upadłościowego w MSiG nr 127/2020 pozycja 31855