Biuro syndyka

Ustawa o licencjidoradcy restrukturyzacyjnego"...  ślubuję  uroczyście,  że  powierzone mi obowiązki w postępowaniu  upadłościowym  lub  restrukturyzacyjnym  będę wypełniać sumiennie i bezstronnie, dochowując tajemnic prawnie chronionych ..."

Paweł Klimek - postępowanie upadłościowe

STAN POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWEGO:

1.   2020-11-06 - postanowienie SR dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych o ogłoszeniu upadłości - sygn. akt VIII GUp 864/20.

2.   2020-11-13 - obwieszczenie w sprawie ogłoszenia upadłości w MSiG nr 222/2020 - pozycja 62739

3.   2021-05-11 - obwieszczenie o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu-Komisarzowi listy wierzytelności MSiG nr 89/2021 - pozycja 30027

4.   2021-05-11 - obwieszczenie o sporządzeniu opisu i oszacowania wchodzącego w skład masy upadłości udziału 183/3584              części w prawie własności nieruchomości gruntowej składającej się z działki 358/8, zabudowanej budynkiem mieszkalnym            jednorodzinnym położonym w Mętkowie przy ul. Piaszczystej 12, dla której prowadzona jest Księga Wieczysta                              KR1C/00098001/2 MSiG nr 89/2021 - pozycja 30107