Biuro syndyka

Ustawa o licencjidoradcy restrukturyzacyjnego"...  ślubuję  uroczyście,  że  powierzone mi obowiązki w postępowaniu  upadłościowym  lub  restrukturyzacyjnym  będę wypełniać sumiennie i bezstronnie, dochowując tajemnic prawnie chronionych ..."

PHU R&R Robert Buliszak w upadłość likwidacyjnej - ZAKOŃCZONE

Upadły:  Robert Buliszak PHU R&R w upadłości likwidacyjnej
33-370 Muszyna, ul. Piłsudskiego 13

Adres do korespondencji:
Biuro Syndyka - Krzysztof Wasilewski
31-406 Kraków, al. 29 Listopada 130, pok. 501

Stan postępowania upadłościowego:

1.   2013-04-12 - postanowienie SR w Nowym Sączu, Wydział V - Sąd Gospodarczy o ogłoszeniu upadłości - sygn. akt V GUp 6/13

2.   2013-05-24 - obwieszczenie w sprawie ogłoszenia upadłości w MSiG nr 100/2013 - pozycja 7212

3.   2013-10-28 - złożenie na ręce Sędziego - Komisarza listy wierzytelności

4.   2013-11-12 - postanowienie Sędziego - Komisarza o zatwierdzeniu warunków przetargu na sprzedaż nieruchomości

5.   2013-12-10 - ogłoszenie o sporządzeniu listy wierzytelności w MSiG nr 244/2013 - pozycja 17703

6.   2014-01-21 - postanowienie Sędziego - Komisarza zezwalające na sprzedaż z wolnej ręki nieruchomości upadłego

7.   2014-04-11 - postanowienie Sędziego - Komisarza o zatwierdzeniu listy wierzytelności z dnia 24 X 2013 r. 

8.   2014-09-24 - ogłoszenie o sporządzeniu I uzupełniającej listy wierzytelności w MSiG nr 185/2014 - pozycja 12983

9.   2014-11-21 - obwieszczenie o zmianie Sędziego - Komisarza w MSiG nr 226/2014 - pozycja 15615    

10. 2015-01-15 - ogłoszenie o sporządzeniu II uzupełniającej listy wierzytelności w MSiG nr 9/2015 - pozycja 463

11. 2015-03-04 - ogłoszenie o sporządzeniu III uzupełniającej listy wierzytelności w MSiG nr 43/2015 - pozycja 2634
 
12. 2015-11-27 - obwieszczenie o sporządzeniu ostatecznego planu podziału w MSIG nr 321/2015 - pozycja 18635
 
13. 2016-04-12 - obwieszczenie o zakończeniu postępowania upadłościowego w MSIG nr 70/2016 - pozycja 8270