Biuro syndyka

Ustawa o licencjidoradcy restrukturyzacyjnego"...  ślubuję  uroczyście,  że  powierzone mi obowiązki w postępowaniu  upadłościowym  lub  restrukturyzacyjnym  będę wypełniać sumiennie i bezstronnie, dochowując tajemnic prawnie chronionych ..."

Piotr Łukomski - postepowanie upadłościowe

STAN POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWEGO:1.   2020-09-04 - postanowienie SR dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych o ogłoszeniu upadłości - sygn. akt VIII GUp 634/20.

2.   2020-09-17 - obwieszczenie w sprawie ogłoszenia upadłości w MSiG nr 182/2020 - pozycja 47434

3.   2021-04-06 - obwieszczenie o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu-Komisarzowi listy wierzytelności MSiG nr 65/2021 - pozycja 22551