Biuro syndyka

Ustawa o licencjidoradcy restrukturyzacyjnego"...  ślubuję  uroczyście,  że  powierzone mi obowiązki w postępowaniu  upadłościowym  lub  restrukturyzacyjnym  będę wypełniać sumiennie i bezstronnie, dochowując tajemnic prawnie chronionych ..."

Piotr Zajączkowski - upadłość konsumencka

Stan postępowania upadłościowego:

 
  1. 1.   2016-06-22 - postanowienie SR dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych o ogłoszeniu upadłości - sygn. akt VIII GUp 154/16.
 
2.  2016-06-28 - obwieszczenie w sprawie ogłoszenia upadłości MSiG nr 123/2016 - pozycja 16228

3. 2017-03-10 - obwieszczenie o sporządzeniu i przekazani Sędziemu-komisarzowi listy wierzytelnościMSiG nr 49/2017 - pozycja 8811
 
4. 2017-06-07 - obwieszczenie o sporządzeniu i przekazani Sędziemu-komisarzowi uzupełniającej listy wierzytelności w MSiG nr 109/2017 - pozycja 21972

5. 2018-08-27 - obwieszczenie o sporządzeniu i przekazani Sędziemu-komisarzowi II uzupełniającej listy wierzytelności w MSiG nr 165/2018 - pozycja 37047