Biuro syndyka

Ustawa o licencjidoradcy restrukturyzacyjnego"...  ślubuję  uroczyście,  że  powierzone mi obowiązki w postępowaniu  upadłościowym  lub  restrukturyzacyjnym  będę wypełniać sumiennie i bezstronnie, dochowując tajemnic prawnie chronionych ..."

Przemysław Chechelski - upadłość konsumencka

STAN POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWEGO:

 1.   2019-07-23 - postanowienie SR dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych o ogłoszeniu upadłości - sygn. akt VIII GUp 354/19.
 
2.   2019-08-06 - obwieszczenie w sprawie ogłoszenia upadłości w MSiG nr 151/2019- pozycja 40632

3.   2020-02-19 - obwieszczenie o sporządzeniu i przekazani Sędziemu-komisarzowi listy wierzytelności w MSiG nr 34/2020 - pozycja 8935

4. 2020-05-11 - obwieszczenie o sporządzeniu i przekazaniu Sedziemu-Komisarzowi opisu i oszacownia nieruchomośći wchodzącej w skład masy upadłości w MSiG nr 90/2020 - pozycja 20989