Biuro syndyka

Ustawa o licencjidoradcy restrukturyzacyjnego"...  ślubuję  uroczyście,  że  powierzone mi obowiązki w postępowaniu  upadłościowym  lub  restrukturyzacyjnym  będę wypełniać sumiennie i bezstronnie, dochowując tajemnic prawnie chronionych ..."

Robert Kałużny - upadłość konsumencka

STAN POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWEGO:
 
 
1.   2019-07-04 - postanowienie SR dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych o ogłoszeniu upadłości - sygn. akt VIII GUp 308/19.
 
2.   2019-07-17 - obwieszczenie w sprawie ogłoszenia upadłości w MSiG nr 137/2019 - pozycja 37229
 
3.   2020-03-10  - obwieszczenie o sporządzeniu przez biegłego sądowego opisu i oszacowania nieruchomości w MSiG nr 48/2020 pozycja 13372

4.    2020-03-18  - obwieszczenie o sporządzeniu i przekazani Sędziemu-komisarzowi listy wierzytelności w MSiG nr 54/2020- pozycja 15337M

5.   2020-08-28 - obwieszczenie o sporządzeniu i przekazani Sędziemu-komisarzowi uzupełniającej listy wierzytelności w MSiG nr 168/2020 - pozycja 43315