Biuro syndyka

Ustawa o licencjidoradcy restrukturyzacyjnego"...  ślubuję  uroczyście,  że  powierzone mi obowiązki w postępowaniu  upadłościowym  lub  restrukturyzacyjnym  będę wypełniać sumiennie i bezstronnie, dochowując tajemnic prawnie chronionych ..."

Ślusarczyk Czesław - upadłość konsumencka

STAN POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWEGO: 1.   2019-06-18 - postanowienie SR dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych o ogłoszeniu upadłości - sygn. akt VIII GUp 280/19.

2.   2020-.......- obwieszczenie w sprawie ogłoszenia upadłości w MSiG nr 31/2020- pozycja 8089

3.   2020-01-30 - obwieszczenie o sporządzeniu i przekazani Sędziemu-komisarzowi listy wierzytelności w MSiG nr 20/2020 - pozycja 5035
 
3.   2020-05-28 - obwieszczenie o sporządzeniu i przekazani Sędziemu-komisarzowi uzupełniającej listy wierzytelności w MSiG nr 103/2020 - pozycja 23835