Biuro syndyka

Ustawa o licencjidoradcy restrukturyzacyjnego"...  ślubuję  uroczyście,  że  powierzone mi obowiązki w postępowaniu  upadłościowym  lub  restrukturyzacyjnym  będę wypełniać sumiennie i bezstronnie, dochowując tajemnic prawnie chronionych ..."

Stanisław Łaskawiec - upadłość konsumencka

Stan postępowania upadłościowego:

 1.   2019-04-30 - postanowienie SR dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych o ogłoszeniu upadłości - sygn. akt VIII GUp 190/19.

2.   2019-05-10 - obwieszczenie w sprawie ogłoszenia upadłości w MSiG nr 90/2019 - pozycja 23914

3.   2020-10-28 - obwieszczenie o sporządzeniu i przekazani Sędziemu-komisarzowi uzupełniającą listy wierzytelności w MSiG nr 211/2020- pozycja 58467