Biuro syndyka

Ustawa o licencjidoradcy restrukturyzacyjnego"...  ślubuję  uroczyście,  że  powierzone mi obowiązki w postępowaniu  upadłościowym  lub  restrukturyzacyjnym  będę wypełniać sumiennie i bezstronnie, dochowując tajemnic prawnie chronionych ..."

Tomasz Krakowski - upadłość konsumencka

STAN POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWEGO:
 
 
1.   2020-02-26 - postanowienie SR dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych o ogłoszeniu upadłości - sygn. akt VIII GUp 114/20.
 
 
2.   2020-03-19- obwieszczenie w sprawie ogłoszenia upadłości w MSiG nr 55/2020- pozycja 15589