Biuro syndyka

Ustawa o licencjidoradcy restrukturyzacyjnego"...  ślubuję  uroczyście,  że  powierzone mi obowiązki w postępowaniu  upadłościowym  lub  restrukturyzacyjnym  będę wypełniać sumiennie i bezstronnie, dochowując tajemnic prawnie chronionych ..."

Wiesława Marciniak - upadłość konsumencka

STAN POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWEGO:

1.   2021-03-11 - postanowienie SR dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych o ogłoszeniu upadłości - sygn. akt VIII GUp 279/21/S.

2.   2021-03-18 - obwieszczenie w sprawie ogłoszenia upadłości w MSiG nr 53/2021 - pozycja 18672