Biuro syndyka

Ustawa o licencjidoradcy restrukturyzacyjnego"...  ślubuję  uroczyście,  że  powierzone mi obowiązki w postępowaniu  upadłościowym  lub  restrukturyzacyjnym  będę wypełniać sumiennie i bezstronnie, dochowując tajemnic prawnie chronionych ..."

Zbigniew Papierz - upadłość konsumencka

Stan postępowania upadłościowego:

 1.   2019-02-26 - postanowienie SR dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych o ogłoszeniu upadłości - sygn. akt VIII GUp 74/19.
 
2.   2019-03-06 - obwieszczenie w sprawie ogłoszenia upadłości w MSiG nr 46/2019- pozycja 11891
 
3.   2020-09-08 - obwieszczenie o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu-Komisarzowi listy wierzytelności MSiG nr 175/2020 - pozycja 45392