top_1200

Ustawa o licencji
doradcy restrukturyzacyjnego

"... ślubuję uroczyście, że powierzone mi obowiązki w postępowaniu upadłościowym lub restrukturyzacyjnym będę wypełniać sumiennie i bezstronnie, dochowując tajemnic prawnie chronionych ..."

Shadow

BIURO
DORADCY RESTRUKTURYZACYJNEGO

SEQUESTER

KRZYSZTOF WASILEWSKI
LICENCJA NR 560

BIURO

            Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne są naturalnym elementem gospodarki rynkowej, gdyż prowadzenie każdej działalności biznesowej obarczone jest ryzykiem niepowodzenia. Może ono mieć charakter przejściowy albo trwały. Mamy wówczas do czynienia z sytuacją, w której odpowiedzialny menedżer powinien rozważyć podjęcie stosownych działań. Dotyczą one w szczególności podjęcia decyzji o ewentualnym wszczęciu postępowania restrukturyzacyjnego lub upadlościowego firmy, która znalazła się w sytuacji kryzysowej.     

            Prowadzone przeze mnie biuro zajmuje się prowadzeniem ww postępowań. Dotyczą one zarówno podmiotów gospodarczych, jak i osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej (tzw. upadłości konsumenckiej). Oprócz spraw prowadzonych na zlecenie Sądu, oferuję również swoje usługi doradcze w zakresie  powyższych postępowań.   

            Posiadam licencję doradcy restrukturyzacyjnego (dawniej była to licencja syndyka) wydaną przez Ministra Sprawiedliwości, uprawniającą mnie do uczestnictwa w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych w charakterze syndyka, nadzorcy sądowego, nadzorcy układu lub zarządcy.

 
 

DOKUMENTY

Skontaktuj się z nami