Biuro syndyka

Ustawa o licencjidoradcy restrukturyzacyjnego"...  ślubuję  uroczyście,  że  powierzone mi obowiązki w postępowaniu  upadłościowym  lub  restrukturyzacyjnym  będę wypełniać sumiennie i bezstronnie, dochowując tajemnic prawnie chronionych ..."

 
     
SEQUESTER - Krzysztof Wasilewski
doradca restrukturyzacyjny - syndyk
31-564 Kraków, al. Pokoju 78, pok. 313
tel. (12) 420-26-89, e-mail: biuro@syndykmasy.pl
Biuro czynne od pon. - pt. w godz. 8 - 16